Wednesday, August 14, 2013

Dansk initiativ kombineres med undervisere fra en af vedens bedste business-skoler


Ledere fra hele verden kan i fremtiden komme til Danmark for at lære at udvikle deres virksomheder.

Efter grundig undersøgelse af og møder med tre af verdens bedste business-skoler, bliver et dansk initiativ nu koblet sammen med MIT (Massachusetts Institute of Technology). Visionen er at opbygge en global lederuddannelse for ledere i energi- og klimavirksomheder.

Det første kursus vil blive gennemført i efteråret 2014. Det vil foregå dels i Danmark og dels på MIT’s campus nær Boston.

Torben Kirkegaard og undertegnede har netop besøgt moderen til al lederuddannelse, Harvard Business School og konkurrenten i Cambridge i USA, MIT Sloan med de stærke forbindelser til dansk ledelse. Det var ikke en almindelig ferievisit, men møder, der kan skabe grundlag for et helt nyt og banebrydende program for ledere fra hele verden. Der er endvidere afholdt møder hos IMD i Schweiz, som er en af de førende europæiske lederskoler. Alle tre steder blev idéen modtaget meget positivt.

Valget af MIT som samarbejdspartner
At en enestående dansk idé kobles sammen med Sloan School of Management er ikke så underligt. Vi kan noget i Danmark, indenfor virksomheder der arbejder med energi og klima, og derfor vil det være naturligt, at vi bliver et center for lederudvikling indenfor disse brancher. Vi kan - lidt populært skrevet - blive en slags "Energy- and Climate Valley". På toppen af det er Danmark i forvejen et foregangsland vedr. grønne initiativer.

Men vi kan ikke det hele. For at få udviklet de dygtigste ledere på globalt plan, som både har de langsigtede visioner, og som samtidig kan reagere hurtigt på de mange ting, der med lynets hast ændrer på forudsætningerne for at drive virksomhederne, må vi alliere os med de bedste business-skoler i verden. Da dansk ledelsesteori i de sidste snart 50 år ofte har lænet sig op af teorier, der netop stammer fra MIT, er valget indlysende. Topnavne som ex. Douglas McGregor (X og Y teorierne), Warren Bennis (Leadership), Dick Beckhard (Organisationsudvikling), Edgar Schein (Psykologisk kontrakt og virksomhedskultur) og Peter Senge (Organisatorisk læring) har præget uddannelsen af ledere i Danmark.

Strategisk program med fokus på megatrends og nye læringsmetoder
Programmet vil betyde, at deltagerne får redskaber, der kan sikre, at de hurtigt kan tilpasse deres virksomheders strategier efter de megatrends, som vil påvirke dem. Det kan ex. være ulig globalisering, geopolitiske forhold, reguleringer eller smartgrids indflydelse. Overordnet vil deltagerne lære at reagere hurtigere og mere innovativt på de strategiske udfordringer.

Der vil indgå en række både danske og ikke-danske cases i undervisningen, som desuden vil inddrage de nyeste læringsmetoder. Deltagerne vil komme fra positioner, hvor de har strategisk indflydelse, men også er involveret i gennemførelsen af strategierne. Programmet vil blive gennemført dels i Danmark og dels på MIT’s campus i USA.

Jagt på sponsorer
Inden det konkrete udviklingsarbejde begyndes, er der imidlertid brug for sponsorer, som skal skaffes i den nærmeste fremtid. Læsere, som sidder inde med viden, der kan hjælpe på dette område, er meget velkomne til at kontakte Torben Kirkegaard eller mig.

Energi og klimaproblematikker er helt essentielle for os alle sammen. Derfor er initiativet ikke alene med til at hjælpe de enkelte topledere til at forme fremtidens organisationer, det er også med til at løse helt afgørende problemer på globalt plan.

Arbejdstitlen for projektet er "The International Energy and Climate Program", som vil være en non-profit organisation med udgangspunkt i Fredericia Kommune.

Vil du vide mere om sponsorskaber og/eller program er du velkommen til at kontakte Torben Kirkegaard (tki@kirco.dk) eller Claus Hellmann (hellmannhansen@gmail.com).

Claus

No comments: