Monday, September 12, 2011

Temaer til workshop d. 4. oktoberTemaer til workshop d. 4. oktober vedr. regulering af adfærd i forhold til sociale medier.

Ved konferencen vil der være lejlighed til at disutere en række spørgsmål, der handler om retningslinier for anvendelse af sociale medier. Vi vil bl.a. komme ind på følgende emner:

 • Når vi søger at regulere adfærd i forhold til sociale medier, hvordan skal vi da benævne resultatet (ex. ”politik”, ”regler”, ”retningslinier” og ”principper”)?
 • Bør adfærden reguleres i forhold til sociale medier?
 •  Kan en arbejdsgiver tvinge en medarbejder til at anvende et socialt medie?
 • Hvor langt bør en regulering række ex. til indenfor hjemmets fire vægge?
 • Bør en regulering være ens for alle medarbejdere?
 • Hvordan bør en arbejdsgiver forholde sig til kontakter, venskaber e.l. mellem kolleger, chefer og medarbejdere og til kunder?
 • Bør en arbejdsgiver kunne bestemme hvilket profilbillede af medarbejdere, som lægges ind i sociale medier?
 • Hvem bør være ansvarlig for udarbejdelsen af retningslinier?
 •  Skal retningslinier fokusere på enkelte platforme eller være generelle?
 • Bør der være platforme, som helt udelukkes af virksomhedens it-system?
 • Hvem kontrollerer overholdelse, hvordan kontrolleres og hvad kontrolleres?
 • Hvilke konsekvenser vil en overtrædelse få?
 • Hvorledes kommunikeres retningslinier eller ændringer i disse?
Vil du være med i diskussionen, så meld dig til konferencen: www.socialbusinesslearning.dk