Sunday, April 4, 2010

Medarbejdere og sociale medier

Når tonen skærpes om medarbejderes adgang til sociale medier, kan det være nødvendigt at formulere regler, eller i det mindst sikre at der er klare forventninger til medarbejderne. Nogle af hovedområderne, som bør inddrages i udarbejdelsen af sådanne forventninger/regler, er:

Hvad vil formålet være for virksomheden ved at åbne for brug af sociale medier?

Tillades brug af sociale netværk? Hvis der er begrænsninger, hvorledes vil overholdelse da blive kontrolleret? Hvis de tillades, vil det da blive med begrænsninger?

Vil medarbejderne være indstillede på at lade sig registrere på de sociale netværk, hvis virksomheden åbner op for dette?

Skal der formuleres formelle gode råd for adfærd på de sociale netværk? Skal der være forbud?

Når medarbejderen ikke er på jobbet, kan det da tillades at arbejdsrelationen i inddrages i aktiviteter på de sociale netværk, så virksomheden identificeres? Eller under hvilke retningslinjer må det ske?

Hvorledes skal det besluttes, hvordan politikken skal formuleres?

Skal politikken være ens for alle medarbejdere?

Hvorledes sikres en sammenhæng mellem denne politik og andre politikker, der er adfærdsregulerende?

Hvorledes skal politikken kommunikeres og indgå i virksomhedens uddannelser?