Tuesday, June 10, 2008

Ledelse i øjenhøjde - Obama

Vi søger ofte efter gode eksempler på lederskab. Men fordi ledelse ofte foregår i ret intime situationer, får vi dem ikke frem i lyset.
Nu har Obama givet os en mulighed for at kigge indenfor, så vi kan observere den politiske organisation, som man har skabt, og den ledelse der foregår i denne. Linket nedenfor er ikke udtryk for en speciel politisk observans fra min side, men er indgangen til en ledelsesmæssig case, som vi måske kan lære noget af. På samme måde som Steven Jobs for mange år gav os adgang til at studere hans lederstil meget tæt på, da man udviklede den første Mac. Så gør Obama det nu.
Vi får her lejlighed til at observere en ledelsessituation renset for den polerede facon, som vi normalt ser ved politiske taler. Se for dig selv på http://youtube.com/watch?v=bnhmByYxEIo

Monday, June 2, 2008

Nyt kursus til overset nøglemedarbejder

Der er røre i stillingsbetegnelser når f.eks. den traditionelle sekretær nu er blevet en nøglefigur i mange virksomheder. Fra denne position, hvor man ofte har et stort overblik over den mindre virksomhed eller den afdeling, som man er tilknyttet, kan man planlægge, koordinere, kommunikere og indsamle informationer, som det ikke er beskåret lederne at få opsnuset. Måske kaldes denne person stadig ”sekretær”, men koordinator, planlægger, nøgleperson, ”central praktisk gris” eller avanceret blæksprutte kunne også være betegnelser.

Men uanset betegnelsen, så findes der ikke, indtil nu, uddannelser, der tager højde for disse ændrede forhold. Dette meget relevante behov er blevet observeret at firmaet Nyt Potentiale, som til efteråret tilbyder et helt nyt program for denne målgruppe. Og ikke nok med det, man vil samtidig anvende en didaktik, der passer til denne målgruppe. Læring må foregå tæt på jobbet, i mindre bidder, gerne i faster rammer og så alligevel også med et vist socialt indhold. Vi kan kalde det en moderne form for distance- eller fjernundervisning eller måske blended læring.

For en deltager, der ikke har tid til at være væk fra virksomheden, hvor man gerne vil skære ned på transportomkostninger, og hvor deltagerne ikke har noget imod at anvende sin fritid på udvikling, så har den valgte metodik stor relevans. Men også fordi denne medarbejdergruppe ikke har haft den letteste adgang til uddannelseskronerne er det vigtigt, at man her har sammensat et program, som på trods af, at det løber over ½ år, ikke kommer til at blive specielt omkostningskrævende.

Kurset er bygget op omkring anvendelse af emnehæfter i ”hårdt kopi”, kursusdage, personlig coaching, studiegrupper, informationsportal, opstartsmøde mm.

Kurset kaldes ”Din vej til personlig succes” og Karin Krogh fra Nyt Potentiale udtaler, at ” Vores udviklingsforløb er bygget op omkring praktiske værktøjer, som kan bruges med det samme i hverdagen. Forløbet starter med at fokusere på udvikling af dig og dine personlige kompetencer, såsom energistyring, kommunikation og konflikthåndtering. Herefter bevæger det sig over i nogle af de kompetencer, man har brug for på jobbet, såsom projektarbejde, skriftlig kommunikation og kreativitet. Og den sidste del af forløbet vender blikket mod dine kolleger og ledere, og man lærer om, hvordan samarbejdet kan blive endnu bedre, ved at få indsigt i hverdagens psykologi, ledelse og samarbejde. Det hele bliver krydret med humor, personlig coaching og tilknytning til en mindre studiegruppe af meddeltagere”.

Materialer og program er udarbejdet af en række specialister indenfor bl.a. områderne: Kommunikation, konfliktløsning, psykologi, ledelse og samarbejde, projektarbejde, coaching og kreativitet.