Monday, February 10, 2014

The Flipped Classroom - den nemme revolution af læring


Forandringens vinde har blæst voldsomt over undervisningen i det amerikanske skolevæsen. Her er der ikke så langt fra tanke til handling, som der er ved de årelange danske diskussioner om bedre undervisning. Et af nøglebegreberne i USA har været indførelsen af ”The Flipped Classroom”, som jeg har beskrevet i magasinet Human Ressource flere gange. Dette begreb er kun indgået marginalt i den danske debat om mere effektiv læring – meget, meget underligt. Der findes dog en lille slideserie på dansk – se link nederst.

Inden du fortsætter vil det være en god idé at kaste et blik på en lille video om ”flipped classroom”.

Hvad er så ”The Flipped Classroom”? Kort beskrevet betyder det, at de læringsaktiviteter, som tidligere foregik på skolen, nu foregår i hjemmet, og de som foregik hjemme foregår i skolen. Aktiviteterne er vendt på hovedet.

Først lidt om det traditionelle system, som er kendt af de fleste
I den gamle ”ikke-flippede” klasse skulle eleven inden timen i klassen læse et materiale. Det kalder vi lektier. Læreren forbereder en præsentation af materialet. Når eleven møder op i klassen, er det ofte med uklare forventninger om, hvad der skal ske, og underviseren gennemgår generelle metoder til at forstå og løse et problem. Forudsætningen synes at være, at alle har behov for at vide det samme, og lærer på samme måde.

I løbet af klasseforløber forsøger eleven at følge med, og underviseren søger at nå gennem sit materiale. Efter timen, derhjemme, søger eleven at løse opgaver, men uden at der gives direkte feedback. Underviseren retter indleverede opgaver.

Udenfor selve klasseværelset kan eleven opsøge underviseren for at få klarhed over det, som skal læres, og her vil underviseren ofte ty til at gennemgå det samme materiale, som blev gennemgået i timen, og på samme måde.

Hvad sker der, når man ”flipper” klasseværelset?
Inden mødet i klassen bruger eleven tiden på at ex. se en video, slideshow e.l. Her gennemgår underviseren materialet, stiller spørgsmål, som eleven søger at besvare. Har eleven ikke helt forstået materialet første gang, kan de blot afspille forløbet en eller flere gange mere.

Hvis underviseren ikke selv har mulighed for at indspille en video, ligger der (på engelsk) en meget lang række videoklip på Internet. Med visse teknologier kan underviseren ex. virtuelt monitorere elevens svar og kan derved identificere de områder, som eleven finder vanskelige. Han/hun kan derved forberede en gennemgang af de vanskeligste områder, og oven i købet tilpasse metoden til de enkelte elever.

Når eleverne mødes i klassen kan de stille spørgsmål relateret til det materiale, de har arbejdet med hjemme. Underviseren har allerede haft mulighed for at forudse disse områder. Herefter får eleverne mulighed for at løse opgaver, alene eller i små grupper, og underviseren kan give dem øjeblikkelig feedback, og evt. lave mini-præsentationer, der passer til de vanskelige situationer og de enkelte elever. Underviseren blive en slags coach for eleverne.

Efter mødet i klassen kan eleverne øve sig videre på materialet, og underviseren lægge yderligere virtuel information ud til eleverne.

Fordi eleverne har fået en øget viden om eget læringsbehov, er det også lettere at gå til underviseren med klare spørgsmål, som underviseren søger at afhjælpe ved at tilpasse sine informationer.

Metoden er ganske enkel, og Katie Gimbar har udviklet en lang række små videoer, som kan følges her . Hun anviser også en række løsninger på praktiske spørgsmål.

”The Flipped Classroom” er med hastige skridt også ved at vinde indpas i voksenundervisning i USA – med meget lovende resultater.

Hvorledes underviseren vælger at præsentere sit materiale kan variere. En del anvender de tusindvis af korte videofilm, der ligger på Khan Academy.

Video:

Dansk Slideshow om ”Flipped Classroom”: http://theflippedclassroom.dk/
http://www.youtube.com/watch?v=iQWvc6qhTds

Praktisk eksempler: