Wednesday, June 6, 2012

Virksomhederne er fedtede med deres bidrag til brug af sociale medier


HR ses ikke som frontløber i anvendelsen af sociale medier

Men så kan medarbejderne heldigvis selv, viser det sig i en undersøgelse, der også viser en pæn stigning i anvendelsen af sociale medier, brug af de mobile teknologier og med store forventninger til ”the cloud”.

Hovedkonklusionerne af undersøgelsen er, at de fleste virksomheder anvender sociale medier; men de anvender ikke ret mange ressourcer på det. Til gengæld forventes det, at anvendelsen vil øges meget i fremtiden. Det opleves, at der er et godt udbytte af mobile ”devices”, medens brug af ”the cloud” mere er noget, der forventes meget af i fremtiden, end det er aktuelt lige nu.

Det er også generelt, at de virksomheder, der ikke har valgt at anvende de nye teknologier, mangler viden og kompetence indenfor området.

En interessant konklusion er endvidere, at meget få virksomheder anvender mere end 100.000 kr. på sociale medier. Alligevel har medarbejderne så selv besluttet at tage deres privat ejede ”devices” med på arbejdet. Det sker i 2 ud af tre virksomheder.

Social Semantic har igen i år gennemført en undersøgelse af, hvordan dansk erhvervsliv forholder sig til sociale medier. Desuden har de også i år undersøgt brugen af mobile teknologier og ”the cloud”.

Undersøgelsen forsøger at finde tendenserne indenfor forskellige af virksomhedens funktionsområder bl.a. HR og personaleudvikling samt ledelse og organisation. Der spørges forholdsvist bredt til disse områder, og derfor er svarene også ganske brede.

Lave forventninger til HR’s bidrag i forhold til eksterne faktorer.
HR oplever selv, at de har fået ganske meget mere gennemslagskraft i virksomheden ved anvendelsen af de sociale medier. Ledelsen ser, interessant nok, ikke ser det store potentiale i brugen.

Igennem flere år er der af HR-eksperter blevet peget på, at HR er nødt til at forholde sig til virksomhedens eksterne verden, ikke mindst kunder, for at kunne være værdiskabende. Undersøgelsen understreger desværre HRs traditionelle mangel på arbejde med disse eksterne aktorer. HR er det område, hvor der hersker de laveste forventninger til at være værdiskabende via sociale medier i forhold til virksomhedens eksterne forhold.

Omvendt er det også den funktion, der forventer det største bidrag til værdiskabelsen internt i virksomheden. Mellem 18 og 27 pct. mener, at anvendelsen af sociale medier har givet udbytte, som begrænses til HR-arbejdsområder indenfor rekruttering og udvælgelse. Dette afspejles også i hvilke platforme, der anvendes indenfor HR: LinkedIn, Facebook, Twitter og blogging, som fungerer godt til netop rekruttering og udvælgelse.

HR ses ikke som de ansvarlige for sociale medier
Der har været fortalere for, at HR skulle tage initiativ til at påtage sig ansvaret for den interne anvendelse af de sociale medier. Men kun i to pct. af virksomhederne  er dette tilfældet. I langt de fleste tilfælde peges på marketing/salg eller PR/Kommunikation som dem, der bør tage ansvaret.

Også antallet af personer der er involveret i at skabe værdi ved anvendelse af sociale medier har meget tilbage at ønske. Kun ca. 20 pct. har mere end 10 personer i denne kategori. Halvdelen anvender mindre end fem ugentlige timer på værdiskabelse.

For et par års siden rasede diskussionerne om restriktioner i tilgangen til sociale medier i virksomheden, og i den forbindelse også om der skulle udarbejdes specielle politikker for området. I dag har 89 pct. adgang til alt på Internet og kun 22 pct. har udarbejdet guidelines, medens 40 pct. ikke mener at det er nødvendigt.

Op mod 20 pct. har ingen forventninger til, at HR kan bidrage ved brug af sociale medier, og kun 30 pct. har identificeret værdi ved anvendelse til læring, vidensøgning og deling af viden. Indenfor det ledelsesmæssige område mener mellem 24 og 34 pct., at der ikke vil være værdi ved anvendelse af sociale medier. Ganske tankevækkende.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 2742 respondenter fra danske virksomheder.