Tuesday, May 8, 2007

HR-Certificering?

Der foregår en masse udvikling omkring HR. Det er helt tydeligt, at HR bevæger sig. Nye HR-kurser dukker frem og efter deltagernes udsagn også med positiv respons.

Alligevel mangler der noget. Vi mangler stadig det store gennembrud, hvor HR kommer til at spille en ligeværdig rolle omkring virksomhedens strategiske beslutninger. Naturligvis er der de positive eksempler, men der er langt imellem dem.

Når vi tager de store briller på, og ser på HR, så observeres en farverig, men også forvirrende og usammenhængende, mangfoldighed indenfor:
· HR kursernes struktur og indhold
· Den almindelige opfattelse af hvad HR er
· De forskellige faglige baggrunde HR specialisterne bringer med sig
Det, som mangler, er at opleve HR som en faglig disciplin, hvor man har et veldefineret indhold, der betyder at vi ved, hvad vi taler om, når det foregår under overskriften: HR.

Betragter vi andre faglige discipliner f.eks. jura, regnskab og økonomi, så har vi veldefinerede indhold bag disse termer. Uddannelserne reflekterer også dette. Og skal man operere som f.eks. advokat eller statsautoriseret revisor, skal man godkendes eller certificeres.

Hvad med en certificering?
Derfor er det vel naturligt at spørge, om vi har brug for en certificering af HR-specialister, således at vi ved, hvad en HR specialist kan; men også for at hæve det generelle HR-niveau og generelle accept af faget.

Ved en certificering, sikres det, at man ved, at den certificerede
· besidder en vis anerkendt viden om HR
· har lært en etisk ramme for sit HR arbejde

For at nå et sådant mål må man:
· Identificere hvem, der skal administrere en certificering
· Definere de HR faglige krav og etiske rammer
· Beslutte om der er behov for forskellige typer af HR-certificering

(f.eks. en basis HR-certificering, en strategisk HR-certificering og en international HR-certificering)
· Beslutte hvorledes man kan forberede sig til en certificering
· Beslutte en række praktiske forhold f.eks. om man skal recertificeres med faste mellemrum

Hvordan er stemningen her i landet for en sådan ordning? Egentlig har mange vel lyst til at skabe et gennembrud for HR, men vil vi tilbage til skolebænken og eksamensbordet?
Claus Hellmann Hansen