Monday, November 17, 2008

Du afslører dig selv på Facebook

Du er glad for Facebook. Men det er der andre, der også er. Bl.a. personaleafdelingen i den virksomhed, hvor du har søgt et job.

Virksomheder anvender i stigende grad de sociale netværk (Facebook, LinkedIn, Plaxo, m.fl.) til at finde informationer om ansøgere. Og de røde lamper burde blinke for ansøgerne. Informationerne på f.eks. Facebook anvendes nemlig mere til negative konklusioner end til positive. Informationer/foto fra fester, der indeholder aspekter af alkohol, kærestebilleder mm virker ikke fremmende for karrieren. Således konkluderer en ny amerikansk undersøgelse.

Den er gennemført af SHRM, og hovedkonklusionerne er:
Sociale netværk bruges mere ved ansættelser end for to år siden.
Søgemaskiner anvendes af ca. 65 pct. i en eller anden udstrækning.
De negative informationer tæller mere end de positive.

Hvilke informationer virker positivt?
Aktivitet i frivillige organisationer.
Medlem af faglige eller professionelle organisationer.
Informationerne, der falder sammen med de værdier, som findes i virksomheden.
Man udtrykker sig positivt om tidligere ansættelser.
Sammenfald mellem oplysningerne i det sociale netværk og cv’et.

Hvilke informationer virker negativt?
Informationer eller fotos vedr. romantiske forhold.
Negative informationer eller direkte udtrykte holdninger til tidligere ansættelser.
Informationer, der inkluderer alkohol (for slet ikke at nævne illegale rusmidler).
Informationer, der er i modstrid med oplysningerne i cv’et.

Hvornår går man ind på de sociale netværk eller søgemaskiner? I langt de fleste tilfælde sker det inden det første interview. Det betyder også, at disse medier anvendes i den direkte udvælgelse, og sandsynligvis mere til at afvise end til at inkludere. Metoden bedømmes generelt til at være effektiv. Ikke mindst fordi den er hurtig og giver informationer, som ikke fremkommer via en almindelig ansøgning. Paradoksalt nok udtrykker de virksomheder, der ikke anvender disse metoder, at det skyldes, at metoden er for langsommelig og giver usikker information.

Der er ingen grund til at tro, at danske virksomheder agerer meget anderledes end de amerikanske. Hvis man derfor er på jobmarkedet (og hvem er ikke det?), kan det være en god idé at tænke sig godt om, inden man lægger informationer ud på f.eks. Facebook.

Kilde: Online Technologies and their Impact on Recruitment Strategies. SHRM 2008