Thursday, December 6, 2007

Seks timer på jobbet giver bedre sex!

Norsk eksperiment med arbejdstiden varsler gode resultater ved nedsættelse af arbejdstiden.

Den store mejerivirksomhed og fødevareproducent i Norge, Tine, har eksperimenteret med kortere arbejdstid. Hvis det umiddelbart lyder lidt kedeligt, så lad os straks springe til den af konklusionerne på eksperimentet, som har ført direkte til overskrifterne i de norske dagblade. Indførelse af seks-timers arbejdsdage har medført et bedre sex-liv blandt medarbejderne.
Tine Mejerier har 5.500 medarbejdere på 52 mejerier i Norge. Kun et af mejerierne har været med i eksperimentet, og de heldige var de 170 medarbejdere fra Heimdal. Baggrunden for at eksperimentere med arbejdstiden var, at man gerne ville reducere belastningsskader og sygefravær. Generelt har Tine ikke de store problemer med sygefravær, men indenfor visse områder, f.eks. lager og pakkerier har sygefraværet ligget 15 – 20 pct. over gennemsnittet. Desuden var det et udtrykt ønske blandt især de yngre medarbejdere, både mænd og kvinder, at man gerne ville arbejde i kortere tid.
Koncerndirektør, Stein Aasgaard, har udtalt, at forsøget foregår med fuld lønkompensation ved overgangen til forsøgsvirksomheden. Og han har bemærket en stor opbakning fra LO’s side. Men Aasgaard har naturligvis også været interesseret i at undersøge produktiviteten i forbindelse med arbejdstidsnedsættelsen.

Resultaterne af sekstimersdagen
Nu foreligger resultaterne og mejerileder Jan Eiler Wessel er en glad mand. Han har nemlig erfaret, at sekstimers arbejdsdag har medført positive resultater både for de ansatte og for virksomheden.
Målinger viser nemlig, at produktionen er øget. Og det samme er effektiviteten. Medarbejderne har registreret bedre livskvalitet og et bedre sex-liv. Man har opnået en produktion, der er lidt højere end tidligere, omkostningerne er faldet og det samme er sygefraværet. Mejerilederen mener at nøglen til succesen er et godt samarbejde mellem ledelse og ansatte omkring arbejdstidsnedsættelsen. I et interview til norsk TV siger han, at, ” seks-timersdagen er en succes, som har betydning for hele Norge, og den midtvejsevaluering man har gennemført viser, at der ikke er grund til at stoppe forsøget”. Han ønsker ikke at kommentere rapportens resultat om sex-livet, som han mener ”ligger udenfor hans ansvarsområde” medens han ønsker de ansatte ”held og lykke”.

Støtte fra britisk undersøgelse

Den norske undersøgelse understøttes af en undersøgelse fra England - the Institute of Personnel and Development. Her fandt man, at når man arbejder i mange timer er man for træt til at gøre andet end at sove, når man er kommet i seng. Mere end 48 timers arbejdsuge viste sig at påvirke sexlivet. Desuden steg antallet af skænderier og diskussioner parterne imellem. Over 40 pct. mente at uro i familien skyldtes for lange arbejdsdage. Næsten hver tredje mente at arbejdsrelateret træthed forårsagede et forringet sexliv og 14 pct. udtrykte direkte at have mistet lysten til sex. Specielt midaldrende mænd i faste forhold led under de lange arbejdsdage. Denne engelske undersøgelse dækkede en række brancher over hele England.
I en tid hvor internationale undersøgelser gentagne gange har påvist at mange medarbejdere tilbringer flere timer på arbejdspladsen end tidligere, er der god grund til at lytte til de resultater, der dukker op af. Specielt når man, som i det norske eksempel, tilsyneladende kan påvise positive resultater af nedsættelse af arbejdstiden