Wednesday, November 9, 2011

Sociale medier og nyansatte


Praktiske eksempler på hvordan sociale medier hjælper den nye kollega

Med hjælp fra Sharlyn Lauby har jeg fundet fem eksempler på, hvordan sociale medier mm anvendes.

Virtuel opslagstavle
Hos Lullabot, et informationsfirma, er der oprettet en hjemmeside (Daily Report), hvor nye medarbejdere bydes velkommen. Men sitet er i lige så høj grad en kilde til information for alle kolleger, som ex. også kan skrive velkomsthilsener til nye kolleger. Faktisk fungerer det meget som en gammeldags opslagstavle, men giver store fordele for en virksomhed med virtuelle arbejdspladser.

Video og læring
Livio Radio producerer teknologi, der spreder brugen af internetradio. De anvender små videooptagelser til træning af nyansatte. Når en medarbejder støder på en ny metode, optages denne på video, som placeres i en folder, som den nyansatte har adgang til. Optagelsen varer kun et til tre minutter, og hjælper den nye uden at forstyrre andre.

Øge produktiviteten via chat og wiki
Hos FeeFighters arbejdes bevidst med projektledelsesværktøjer og chat-værktøjer til at styrke kommunikationen i virksomheden. Disse softwares kræver en større indsats fra den nyansatte, men hjælper til at integrere selv kolleger, der er placeret langt fra hinanden. Og det hjælper til med at spare tid.

Se sig selv i det store billede
Hos Nerds On Call er der opbygget et system, igennem hvilket alle kan se hvad alle andre er optaget af – lige her- og-nu. Ex. hvilke kundeaftaler de har, information om kunderne. Da Nerds også har mange servicemedarbejdere ude på vejene, har de opbygget en Facebook-gruppe, som er med til at skabe sammenhold blandt kollegerne ved ex. at informere om fødselsdage, personlige informationer, eller virksomhedsrelaterede informationer. FB-gruppen anvendes også til træningsformål.

Sjov på jobbet og kultur via sociale medier
Hos DoubleDutch, der producerer apps, tager man også sin egen medicin.
Derfor udviklede de en app, hvis formål er at øge produktivitet og samarbejde. Den gør det muligt at alle kan gå direkte til informationer om projekter, kunder, lokale begivenheder mm på en sjov og enkel måde.
Denne app er blevet så populær, at den nu kan hentes gratis af alle på iTunes under navnet ”HYVE application”. Værktøjet gør det muligt for nyansatte hurtigt at leve sig ind i virksomhedens kultur. Se en demonstration af denne app på DoubleDutchs site.

(Forkortet udgave af artikel som jeg har skrevet til bladet Human Ressource)

Thursday, October 6, 2011

Første konference om sociale medier og HR blev en stor succes


Et halvt hundrede HR- og læringsprofessionelle samledes d. 4. Oktober under overskriften Social Business Learning for at lære om den racende påvirkning, der finder sted via de sociale medier. Det var den første konference arrangeret af Social Business Learning*

Med en af verdens topguruer indenfor social læring, englænderen Jane Hart, i spidsen, blev vi trukket helt op til forkanten af de mange spændende ting, der foregår ved fusionen af sociale medier og HR. Flere af deltagerne gav åbent udtryk for, hvor chokerende det var at erfare, hvor hurtigt udviklingen foregår. Der er i danske organisationer givetvis en meget stor forskel i brugen af sociale medier i HR-arbejdet, hvilket blev understreget her.

Jane præsenterede sin model for læring, som hun har døbt ”The Smart Worker”. Hele slideserien kan ses HER.  Hun er en meget generøs forsker og skribent, som det er værd at følge for alle med interesse i området.  Se hendes website: http://c4lpt.co.uk/ . Hun blev som alle øvrige indlægsholdere og workshopledere interviewet efter konferencen og denne lyngennemgang af konferencen kan ses på YouTube.

Idéen med konference var dels at give HR fornyet indsigt i de sociale medier, og dermed inspirere til, at HR kan tage ansvaret for anvendelsen af sociale medier i deres organisationer. På den måde får HR en ny strategisk platform at arbejde ud fra.

Men formålet med konferencen var også at tage første skridt ud i verden af sociale medier for alle, der deltog. Således at der kan skabes en tradition for at mødes for at udveksle erfaringer om, hvordan sociale medier anvendes indenfor HR og læring.

Det var ikke et formål i sig selv at skabe et overskud for de arrangerende konsulentfirmaer, men i højere grad at skabe en basis for at vi kan vende tilbage med nye arrangementer i fremtiden. Pakket ind i al mulig ydmyghed, vil vi gerne være det sted, hvor HR- og læringsprofessionelle her i landet kommer for at orientere sig om forfronten indenfor sociale medier.

Vores indgang til konferencen har været, at alle der gerne ville være med for at bidrage skulle være velkomne, og det holdning fortsætter vi med.


*) Bag Social Business Learning står Strandgaard & Partnere, Human Resources, VidenDanmark, ASTD Danmark, WebFuture og HellmannHRS.

Monday, September 12, 2011

Temaer til workshop d. 4. oktoberTemaer til workshop d. 4. oktober vedr. regulering af adfærd i forhold til sociale medier.

Ved konferencen vil der være lejlighed til at disutere en række spørgsmål, der handler om retningslinier for anvendelse af sociale medier. Vi vil bl.a. komme ind på følgende emner:

 • Når vi søger at regulere adfærd i forhold til sociale medier, hvordan skal vi da benævne resultatet (ex. ”politik”, ”regler”, ”retningslinier” og ”principper”)?
 • Bør adfærden reguleres i forhold til sociale medier?
 •  Kan en arbejdsgiver tvinge en medarbejder til at anvende et socialt medie?
 • Hvor langt bør en regulering række ex. til indenfor hjemmets fire vægge?
 • Bør en regulering være ens for alle medarbejdere?
 • Hvordan bør en arbejdsgiver forholde sig til kontakter, venskaber e.l. mellem kolleger, chefer og medarbejdere og til kunder?
 • Bør en arbejdsgiver kunne bestemme hvilket profilbillede af medarbejdere, som lægges ind i sociale medier?
 • Hvem bør være ansvarlig for udarbejdelsen af retningslinier?
 •  Skal retningslinier fokusere på enkelte platforme eller være generelle?
 • Bør der være platforme, som helt udelukkes af virksomhedens it-system?
 • Hvem kontrollerer overholdelse, hvordan kontrolleres og hvad kontrolleres?
 • Hvilke konsekvenser vil en overtrædelse få?
 • Hvorledes kommunikeres retningslinier eller ændringer i disse?
Vil du være med i diskussionen, så meld dig til konferencen: www.socialbusinesslearning.dk 
Friday, August 19, 2011

HR halter bagud, når det drejer sig om sociale medier


HR er ikke oppe på mærkerne, når det drejer sig om brug af sociale medier. Hvor nogle få virksomheder melder om succes ved brug af sociale medier til rekruttering, introduktion, fastholdelse, motivation, læring og meget mere, så er langt de fleste nølende og/eller måske uvidende. Det viser i det mindste en række både danske og udenlandske undersøgelser

På den anden side så har mange medarbejderne gang i de sociale medier. En meget stor del søger at lære nyt på en uformel måde via sociale medier, eller søger at finde nye karrieremuligheder.

Så hvor HR kunne anvende sociale medier til at styrke sin forretningsmæssige situation, og til at fremme sine strategiske arbejdsområder, så ses ofte tilbageholdenhed og nogle gange direkte negativitet.

Der er selvfølgelig altid nogle mennesketyper, der er langsomme startere. Måske hører en del HR-chefer til denne gruppe. Men hvis vi blot accepterer dette, så vil der skabes stor forskel på de yngre generationer og HR-cheferne. Forskel, som vil kunne mærkes på virksomhedernes evne til at drive deres virksomheder, fordi de yngre ikke søger hen til disse arbejdspladser.

Vi må hjælpe hinanden indenfor HR med at vække os selv, så vi griber denne nye mulighed i stedet for at skubbe den væk. Vi må søge mod de åbenlyse fordele som sociale medier kan give os, i stedet for at fokusere på de uhensigtsmæssigheder, som sociale medier, hvis ikke behandlet rigtigt, også kan give.

Vi må tænke på sociale medier som redskaber til at hjælpe os med at ex. vidensdele bedre,  skabe kontakter til potentielle medarbejdere, skabe effektive introduktionsprogrammer,  informere mere effektivt til medarbejderne, se fordele ved at bruge sociale medier til at skabe mere effektiv kommunikation, fastholde kontakt med tidligere medarbejdere, opmuntre til uformel og mobil læring og meget mere. Og vi må endelig sikre at der er konstruktive politikker omkring anvendelsen af sociale medier.

Konference om HR og sociale medier
For at sætte gang i denne udvikling arrangere vi (en gruppe konsulentfirmaer) en konference d. 4. Oktober. Her vil vi dels præsentere en række eksempler på anvendelse af sociale medier indenfor HR, give deltagerne lejlighed til at dele erfaringer i en række workshops og endelig få tegnet et billede af hvor de sociale medier er ved at bevæge sig hen. Til det sidste har vi inviteret en af de absolutte internationale eksperter på området, Jane Hart fra England, hertil som key-note taler.

Friday, March 25, 2011

Sociale medier til innovation, videndeling og læring

I samarbejde med Strandgaard gruppen, VidenDanmark, Human Resources (Nyt om Efteruddanelse) og ASTD Danmark planlægger vi et seminar med arbejdstitlen: Sociale medier til innovation, videndeling og læring.
Udgangspunktet er, at de sociale medier får en stor og stigende betydning for måden vi innoverer, deler viden og lærer. Det bliver dialogbaseret og alle kan deltage.

Baggrund for konferencen:De sociale medier er her for at blive. Viden om den rolle, de kan spille i virksomhedernes resultatskabende arbejde, er begrænset, medens virksomhedernes investeringer i området er små. Kun i få virksomheder er området indarbejdet i organisationen, og derfor overlades de fleste initiativer til det enkelte individ.
HR har en tydelig interesse i at komme til at besidde ejerskab til området, omkring valg af strategi på området, valg af platforme, og praktisk anvendelse.
Der er behov for at øge viden om området, og derfor vil konferencen søge at agere som springbræt for deltagerne til initiativer til læring via sociale medier.
Praktiske informationer:Den foreløbige plan er et seminar den 16.6. kl. 13-17 et sted i København.
Deltagerne er HR, videnfolk og alle ledere, der kan se, at de sociale medier får en stor betydning. Og som gerne vil vide og forstå disse medier bedre. Seminaret vil i sig selv blive en begivenhed på og støttet af sociale medier. Er du interesseret i at deltage i konferencen eller måske endda i planlægningen - skriv en kommentar - eller kontakt Claus Hellmann (hellmannhansen@gmail.com.)