Monday, November 26, 2012

HR's fald er stoppetSiden den økonomiske krise satte ind, har nøgletal for HR været dystre. Men en undersøgelse fra Bloomberg viser, at det i år har set lidt bedre ud. 21 pct. har oplevet stabsvækst, medens 11 pct. har set en nedgang for 2012. Året inden var de tilsvarende tal 13 pct. og 32 pct.
Antallet af HR-medarbejdere i forhold til virksomhedernes totale antal medarbejdere har ligge konstant i ti år på ca. 1 per 100 medarbejdere, hvilket er lidt højere end for 10 år siden (1 per 90).
Også på budgettal for 2012 ser tallene lidt bedre ud, idet 22 pct. kunne meddele at budgettet var lavere i 2012 mod 32 pct. året inden. Ydermere var nedskæringerne indenfor HR faldet lidt i år.
Undersøgelsen er amerikansk, og kan derfor ikke umiddelbart overføres til danske virksomheder.

No comments: