Tuesday, August 7, 2012

BYOD, Snydepelse, MBA er Quick-Fix og Farvel til uddannelseslederen


Det er vel ikke fordi vi kan mærke det, men sommeren er ved at være forbi. Og dermed begynder sæsonen for bladet ”Human Ressource”.
Jeg har netop færdiggjort en artikelrække til bladet, og vi har valgt at fokusere på nogle af de nye begreber, som er ved at vokse sig store.
Du kan læse om BYOD eller Bring Your Own Device – hvad skal vi gøre når medarbejderne bringer deres egne smartphones og iPads til jobbet?
Eller du kan læse om en undersøgelse, der viser, at vi alle har tendens til at være nogle snydepelse.
Der er også en tendens til, at MBA uddannelser mange steder ikke hviler på forskningsbaseret viden, men i højere grad på ”Quick-Fix”-modeller.
Endelig handler den sidste artikel om hvilken rolle uddannelseslederen bør spille, når læring i meget høj grad bliver uformel og social.

Du kan læse artiklerne i deres helhed i bladet i de kommende to udgaver.

No comments: