Thursday, May 31, 2012

Brug af sociale medier til HR, læring og videndeling er steget, men vi har et meget begrænset brug af platforme


Mere end 30 minutter om dagen
Social Business Learnings årlige undersøgelse viser, at vi (næsten) alle anvender sociale medier. Lidt under halvdelen af os mere end 30 min. om dagen, men med næsten enøjet fokus på Google’s søgemaskine, Facebook og LinkedIn. Det mest hyppige er dog 10 – 20 minutter om dagen. Der er et stort potentiale for øget anvendelse, og også forventning om dette.

90 pct. bruger Google dagligt – dobbelt op
Ni ud af ti svarer,  at  de  anvender Google  søgemaskine dagligt, og 57% at de  anvender sociale netværk som  Facebook og LinkedIn dagligt. Det er dobbelt op fra for et godt år siden, hvor tallet var 30 pct. De væsentligste formål med at anvende sociale medier handler om at skabe sociale forbindelser og at opnå ny viden. Mellem 80 og 90 pct. giver udtryk for det, hvilket er en pæn stigning fra ca. 50 pct. ved forrige undersøgelse.

Nytten er blevet mere åbenbar. Men der er alligevel lang vej: Vi har mange tusinde sociale medier til rådighed; men her i landet har vi forelsket os i ganske få af disse. Specielt dem der er med til at opbygge og styrke sociale relationer. Men når det drejer sig om de sociale medier, som kan være med til at skabe produktivitetsforbedringer, identificere eller skabe ny viden og ikke mindst dele denne viden, så kniber det. Og det gør det så vidt også, hvis vi i forhold til de sociale relationer kommer blot lidt udenfor det område, som regeres af ikke mindst Facebook, men også LinkedIn.

Over 82 pct. bruger sociale medier til rekruttering
Bevæger vi os ind i HR-området, er billedet ikke meget anderledes. Kun ved rekruttering og udvælgelse er der en ganske stor anvendelse af sociale medier. Mere end 82 pct. anvender  i en eller anden grad sociale medier til rekruttering. Udvælgelse  af kandidater  ligger også højt med over 63%; men det er langt færre, der har en gennemgribende anvendelse. Kun mellem 10 og 20 pct. placerer sig i kategorierne: meget høj grad eller høj grad.
Vi er tilsyneladende kommet over det tabu, som næsten lå over dette område for et par år siden, hvor det af mange blev betragtet som umoralsk at ”snage” i Facebook. Men for de fleste andre HR-funktioner er anvendelsen af sociale medier begrænset. Også til læring.

Kun mellem 10 og 20 pct. anvender webinarer, Twitter eller blogs jævnligt
Det ser ud til, at det også ved læring er Google’s søgemaskine, Facebook og LinkedIn, der anvendes mest. Medens de platforme, som i højere grad er gearet til læring placerer sig langt efter.
Men sådan er det ikke ude i den store verden. I sin globale undersøgelse viser englænderen Jane Hart, at top ti til brug for læring er: Twitter, YouTube, Google Doc, Skype, WordPress, DropBox, Prezi, Moodle, Slideshare og Glogster. Nogle få af disse nævnes også i den danske undersøgelse; men slet ikke i størrelser der matcher den globale undersøgelse. Det er specielt overraskende at brugen af webinarer, Twitter og blogs er lav med  regelmæssig anvendelse mellem 10 og 20 pct.

16 minutter til læring per dag
Ved en bearbejdning af tallene viser det sig, at der gennemsnitligt anvendes 43 minutter om dagen på sociale medier, hvoraf de 16 minutter bruges til læring. Det mener ca. 60 pct. er for lidt.

Sammenholdt med den model, der kaldes 70-20-10 (70 pct. læring foregår uformelt, 20 pct. ved sociale relationer og 10 pct. formelt), så ser det sort ud for læring via sociale relationer og formelle aktiviteter, hvis 70 pct. svarer til 16 minutter. Eller det kan skyldes at respondenterne ikke observerer den uformelle læring, der finder sted via jobbet.

Der er sket pæne fremskridt i forhold til forrige måling, men anvendelsen af sociale medier er snæver, og derfor er der et stort potentiale indenfor brug af sociale medier i områderne HR, læring og videndeling

Afsluttende bemærkninger: Populationen er relativt lille (n = 151), ca. halvdelen repræsenterer HR og de fordeler sig på alle virksomhedsstørrelser, geografi og brancher.

Hele undersøgelsen kan hentes HERNo comments: