Wednesday, April 11, 2012

Når indadvendte typer presses ind i den udadvendte verden


I en ny spændende bog argumenterer forfatteren, Susan Cain, for, at det vestlige samfund i al for høj grad er præget af de udadvendte typer, og at der i skoler, institutioner og virksomheder tages alt for store hensyn til at ”please” de charismatiske og udadvendte personer.

Det gøres på bekostning af de 30 til 50 pct. af menneskeheden der er overvejende indadvendte. Bogen, Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking”, er fyldt med forskning, studier og eksempler på, at indadvendte har store potentialer for at være kreative; men i den i stigende grad gruppefixerede verden overdøves af de højttalende udadvendte.

Fra tidligere undersøgelser her i landet ved vi ex. at målt på MBTI er langt de fleste danske ledere udadvendte. Derfor må vi vel også spørge os selv, om vi har været dygtige nok til at inddrage indadvendte i både ledelsesmæssige og kreative jobsituationer?

Vil du vide mere om området så er her et par muligheder: Se Susan Cain på www.ted.com tale om det at være introvert og leve i en extrovert verden. Eller læs min kommnede artikel i www.humanresources.dk

No comments: