Friday, March 23, 2012

Flip klasseværelset og gennemfør omvendt undervisning


Der er en lille revolution på vej indenfor pædagogikken. En underviser i USA var grundig træt af de elever, som ikke kom til undervisningen; men i stedet for blot at lade dem sejle deres egen sø, så indspillede han sine forelæsninger på video, så de ”dovne hunde” kunne se dem, når det passede dem. Og hvad skete så?

Jo, de ”dovne hunde” begyndte at se forelæsningerne, når det vel at mærke passede dem. Men også andre benyttede sig af disse tilbud. Når der var emner, som de ikke helt havde forstået i klassen, så brugte de videoen derhjemme, og de så dem flere gange.

Det fik lærerne til at ”flippe” undervisningen rundt. Groft sagt, så gør eleverne nu det derhjemme, som de tidligere brugte tid på i klasseværelset og omvendt. I stedet for at hælde viden i hovederne på eleverne uden hensyn til deres individuelle behov, så kan de nu selv bestemme tempoet.

I klassen arbejder de sammen med at løse opgaver (de arbejder faktisk med lektier), og læreren har meget bedre tid til at hjælpe de enkelte med deres individuelle problemer.

På konferencen d. 15. Maj  (www.socialbusinesslearning.dk) vil der blive lejlighed til at høre mere om denne form for omvendte undervisning, der begynder at arbejde sig ud i både pædagogik for almindelige skoler og for voksne.

No comments: