Thursday, March 6, 2008

10 tegn på at arbejdspladsen ikke fungerer helt, som den skal

En hurtig liste over problemer, der viser at en forstærket HR indsats er påkrævet:

1. Man må ikke gøre noget uden først at få chefens tilladelse.
Emne: Manglende delegering

2. Der er usikkerhed om hvem der egentlig er chefen.
Emne: Manglende organisatorisk struktur

3. Alt for få bidrager ved møder, fordi man har travlt med mange andre ting.

Emne: Ineffektiv mødekultur

4. Mange er i tvivl om hvilke mål, der skal nås, og belønninger findes ikke.

Emne: Ingen sammenhæng mellem firmaets mål og de enkeltes indsatser og belønning

5. Ansættelser af nye kolleger sker ud fra tilfældige eller helt personlige kriterier.

Emne: Rekruttering og udvælgelse.

6. For få ved hvad der foregår på firmaets store linier.

Emne: Kommunikation fra topledelsen

7. Der udtrykkes negative følelser, man skændes, der grædes og chefen råber.

Emne: Ledelse og arbejdsklima.

8. Man gør sit eget arbejde, men tager ikke tager hensyn til helheden.

Emne: Siloer med vandtætte vægge.

9. For mange besidder ikke den fornødne kompetence, og der gøres ikke noget ved det.
Emne: 1.Uddannelse 2. Afskedigelser eller forflyttelser. 3 Rekruttering.

10. Det er vigtigere at lægge mange timer i sit job, end at man rent faktisk præsterer noget.

Emne: Manglende fokus på ”deliverables” fordi det, der ”gøres”, vægtes højere.

Listen over symptomer eller problemer, der viser at noget er galt, og at en stærkere HR indsats er påkrævet, er naturligvis uendelig. Men se om du kan sætte checkmærker ved de ovennævnte.
CHH

No comments: