Wednesday, January 23, 2013

At finde og fastholde talenterne? – that is the questionDet skulle være så let at få kvalificerede medarbejdere? Ikke? Der er jo mange, der søger jobs, så det er vel bare at ”pille dem ned fra hylderne”?

NEJ! NEJ! NEJ! Det er måske endnu vigtigere end tidligere, at finde de bedste ansøgere, uanset hvad der måtte siges om de såkaldte akut-jobs. Kompetencer og kvalitet er helt afgørende for at kunne konkurrere. Så hvad er overskrifterne for at kunne tiltrække, udvælge og fastholde de bedst kvalificerede?

Her er nogle gode råd:
Udvid puljen af kvalificerede ansøgere ved at få de såkaldte ”passive” kandidater til at søge – altså dem, der (endnu) ikke ved, at de er kandidater.

Vis at jeres kultur vil være positiv for kandidaternes karriereudvikling, når de altså selv er parate til at tilnærme sig jer – vær på forkant.

Brug sociale medier til at holde kontakt med mulige kandidater

Vis ved jeres kommunikation, at I er meget interesserede i talenterne – gerne i lang tid inden der er behov for dem.

Benyt jer af de nuværende medarbejderes netværk til at finde kandidater. 

Vær meget tydelige omkring kravene – både til baggrund og fremtidige kompetencer. Derved undgås ikke-relevante ansøgninger.

Vær tydelige omkring jeres værdier i kommunikationen og brandingen af firmaet, så der sikres et positivt match.

Koordinér jeres informationer om jobåbninger mellem platforme, så der er enslydende information.

Træn lederne til at blive ansvarlige og aktive deltagere i udvælgelsen og de efterfølgende trin i indslusningsprocessen.

Hold alle muligheder for kommunikation med de nyansatte helt åbne, så der er mulighed for at afklare usikre situationer.

Alle informationer vedr. indslusningen af nye medarbejdere placeres ét centralt sted. Skab på den måde en platform, som de nye altid kan anvende.

Alle formaliteter vedr. ansættelse samles og koordineres, så de hurtigt kan gennemgås med de nye.

Hele indslusningen er en kontinuerlig proces, som varer til det tidspunkt, hvor den nye medarbejder kan præstere. Ofte flere måneder.

Når du finder den kvalificerede eller kvalificérbare medarbejder, så vil det påvirke produktiviteten, klimaet og økonomien. Det vil det også, hvis du finder den ikke-kvalificerede, men selvsagt i den forkerte retning.

PS. Og har du i øvrigt brug for hjælp til at planlægge rekruttering, udvælgelse og indslusning, så er du altid velkommen til at kontakte mig.


No comments: