Tuesday, September 9, 2008

Webinar

En ny pædagogisk metode, som kan skubbe til det traditionelle kursus.
Af Claus Hellmann Hansen - også bragt i bladet Nyt on Efteruddannelse, 1. september 2008

En af de nye didaktiske metoder, som er dukket op via Internet, er webinaret. I sin enkle definition betyder det et seminar, der afholdes via Internet. Nogle gange kaldes det for et web seminar, en web konference eller et Internet møde. De mere ”hårde” e-learningfolk mener, at et webinar alene betyder en præsentation via Internet for en større gruppe, hvor den enkelte deltager har mulighed for at interagere med underviseren.

Det betyder, at et webinar er forskelligt fra webcast, som alene betyder en envejskommunikation, hvor deltageren kun kan se og/eller høre præsentationen. Deltagerne er så at sige fælles om skærmen, og det billede, som ses herpå.

Hvad kan webinaret bruges til?
Webinarer kan anvendes til flere forskellige ting: Man kan afholde konferencer internt i virksomheder eller med kunder. Man kan præsentere nye produkter eller serviceydelser, eller et webinar kan udgøre dele af eller hele undervisningsprogrammer i distanceundervisning.

I sin enkelhed har man brug for en PC, præsentationsmateriale og en telefon. Hertil kommer anvendelse af et specielt software, som kan forbinde underviserens og deltagerens PC’er og højtalere.

Forskelligt fra traditionelle seminarer
Men også på en række områder er webinarer forskellige fra traditionelle seminarer. Alle praktiske forhold omkring fortæring, siddekomfort, bordopstilling, akustik i lokalet forsvinder. Til gengæld må man arbejde med andre facetter, for at kunne fastholde disse virtuelle samlinger af elever.

Derfor kan det være nyttigt at anvende videoklip eller grafik. Video styrker også i forhold til ren audio. Man kan optage et webinar, så det kan anvendes senere f.eks. i form af podcasting. Man kan også indlægge afstemninger og opinionsundersøgelser for at aktivere deltagerne, eller underviseren kan stille direkte spørgsmål.

Forestiller man sig et webinar som et alternativ til deltagelse på et traditionelt seminar, så må man endvidere tænke ind i en række praktiske forhold.

Forløbet af et webinar
Deltagerne tilmelder sig et webinar, som vil foregå på et bestemt tidspunkt. Da der udbydes en lang række webinarer i USA, må man som europæer tænke ind i tidsforskellene på mellem seks og ni timer.
Udbyderne af webinarer må endvidere minde om webinarets afholdelse via f.eks. e-mails eller en miniudgave af præsentationen. Det har vist sig let at glemme eller nedprioritere et webinar. Hvis man afholder et interaktivt møde, må man også overveje antallet af deltagere, hvilket normalt vil ligge mellem 10 og 25 deltagere. Endelig kan det anbefales, at man for at fastholde deltagerens interesse, efter webinaret udsender materiale, som fastholder indtrykket.

Hvis man vil vide mere
Det er også vigtigt, specielt ved audio-webinarer, at underviseren taler tydeligt og forståeligt.
Hvis man vil lytte til en indlæg om de helt basale regler for afholdelse af et webinar, så gå til følgende webside:
http://www.brainshark.com/brainshark/vu/view.asp?pi=675863777 . Hvis man jævnligt vil følge med i udviklingen indenfor området så kan man gå til: http://www.webinarwire.com/posts/2007/11/5/welcome-to-webinar-wire
Claus Hellmann Hansen

No comments: